Projekt: "Wdrożenie na rynek polski i rynki zagraniczne innowacyjnych kosmetyków Vegetalis przez firmę Provega Sp. z o.o." nr umowy RPWM.01.03.02-28-0021/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa 1-"Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur"
Działanie 1.3-"Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości)"

Poddziałanie 1.2.3-"Firmy w początkowej fazie rozwoju

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych.