POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.VEGETALIS.PL

 

1.     Niniejsza polityka dotyczy serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem URL: https://vegetalis.pl/

Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie w serwisie i przetwarzanych przez serwis jest: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROVEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000724052, NIP: 7393912278, REGON: 0000724052, kapitał zakładowy: 70000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Iwaszkiewicza 2/18, 10-089 Olsztyn.

2.   Adres poczty elektronicznej Administratora: sklep@vegetalis.pl

3.     Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

realizacja zapisów na zajęcia oraz innych zamówionych usług;

obsługa zapytań z formularza kontaktowego;

prezentacja oferty lub informacji dotyczących produktów;

przygotowanie, pakowanie, wysyłka produktów;

obsługa posprzedażowa (odstąpienie od umowy, reklamacja, zwroty produktów);

statystycznych.

4.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach (np.: zapisów, kontaktowym) dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora,

b)    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

5.     Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

6.     Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

7.     W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa oraz aktualizuje wszelkie oprogramowania, wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

8.     W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

-   kurierzy,

operatorzy pocztowi,

banki,

operatorzy płatności,

firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

9.     Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem serwisu zbierane są w celu realizacji usług wynikających z działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, wskazanej we właściwym rejestrze CEIDG, zawierającej się w PKD 86.90.D; 85.59.B; 86.90.A; 90.03.Z, w tym w szczególności w celu realizacji zapisów na zajęcia prowadzone przez Administratora, a także w celu realizacji Umowy Sprzedaży produktów zawartych w zakładce Sklep na stronie Administratora, a jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym, i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych oraz publiczno-prawych związanych z wykonaniem poszczególnych usług i umów.

10.  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.  Podanie danych osobowych (obejmujących co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres do dostawy produktów, adres e-mail, telefon kontaktowy, NIP (jeśli użytkownik będzie chciał otrzymywać fakturę) jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji tejże Umowy.

12.  W stosunku do użytkowników serwisu mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

13.  Dane osobowe nie będą przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie zostaną przesłane poza teren Unii Europejskiej.

14.  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

15.  Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

16.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu dokonania procesu obsługi zapytania, bądź realizacji zapisu, czy rejestracji usług.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych.